יום חמישי, 19 במרץ 2015

האם להומואים מותר להתחתן - חלק שני - אדם וחובב

שבוע שעבר חבר לקח את הפוסט שלי שדיבר על פירושים למילה נישואין וגרורותיה, ושם אותו בקבוצת דיונים של דתיים. החברה שם החלו לדון בו ואותם האנשים הרגילים, כך הוא אמר לי, הלוחמים בדעת תורה, החלו להגיב עליו.
א.      בלי להבין מה הייתה מטרת הפוסט
ב.      לדעתי גם בלי לקרוא אותו, לפחות חלק מהם.

חשבתי להגיב שם, אבל אז שמתי לב שלדיון הצטרפה אישה, אשר ציטטה פסוקים, ומקורות, והלכות. ואני איש דתי, אני לא יכולתי להצטרף.

האישה הזו צועקת במקום ציבורי שהיא הולכת כנגד התורה אשר אמרה במפורש: "ולִמדתם אתם את בניכם" (דברים י"א, יט( והרמב"ם ורוב הפוסקים פסקו במפורש כדעת רבי אליעזר שאמר "יישרפו דברי תורה ואל יימסרו לנשים" (ירושלמי סוטה פ"ג ה"ד(  
ואותה אישה לא רק שלמדה תורה כנגד ההלכה גם מראה את זה ברבים.

ואנשים אף ענו לה שם! למרות שכתוב במשנה: "ואל ירבה שיחה עם האישה. באשתו אמרו, קל וחומר באשת חברו" (אבות פרק א משנה ו') ואותה אישה נשואה על פי עמוד הפרופיל שלה בה יש תמונות שלה.

ואף אחד בקבוצה לא מחה ולא אמר לה. סליחה את חוטאת ומחטיאה, תצאי מהקבוצה.
ואף אחד לא אמר נשים שמחפשות היתר לעבור על דברי חכמים הן חוטאות והרבנים שלהם הם לא תלמידי חכמים.

כתוב בתורה במפורש ולימדתם את בניכם. המגדר פה הוא ברור איך יש אנשים שניסו לשנות את זה?

וכמובן שאין לי באמת בעיה עם נשים שלומדות תודה, מלמדות תורה, ואף משוחחות עם בנים. אני בא להצביע על צביעות, אל דבר אחד מתייחסים בצורה אחת ואל דבר שני מתייחסים בצורה אחרת.

ובאחת הקבוצות עלה הטיעון הרי כתוב "ודבק באישתו והיו לבשר אחד" זה אותה פרופוגנדה שהנוצרים אומרים באמריקה (ובאוגנדה) god created adam and eve not adam and steve  (הא-ל ברא את אדם וחווה לא את אדם וחובב)

הנה הכתוב אומר את זה במפורש.
אבל האם זו הוראה? המלצה? הלכה? פועל יוצא?

והשאלה הגדולה היא מה עם האנשים שזה לא מתאים להם? למשל גייז? למשל כרות שופכה? למשל איילונית? ועוד.
יש אנשים שפשוט לא מסוגלים להיות כמו כולם. כך הקב"ה יצר אותם. 

לאנשים מאוד קל להגיד: אסור.
ועוד יותר קל להגיד: אסור לכם.

תמיד מרימים גבה כאשר אני אומר לאנשים שאני שומר נגיעה מנשים, ושואלים אותי למה. התשובה האמיתית היא שזהו הסטטוס קוו מכיוון שאני עוד לא מצאתי רב שיהיה מוכן לדון בסוגיה ברצינות בלי להגיד פשוט אסור. רב שיקח את הנושא ההלכתי לעומק ואת הנושא ההומוסקסואלי לעומק ויחבר בין שניהם.

ולאותם אנשים שעדין יגידו אבל כתוב פה...
בפסוק כתוב גם על כן יעזוב איש את אביו ואת אימו. יש לי חברים שאחרי שהתחתנו הם גרו אצל הוריהם לכמה זמן. זו בעיה?
יש לי חברים שמקבלים עזרה כלכלית מההורים שלהם, האם גם הם הולכים לגהנום.

חזרנו לאותה נקודה. אנשים בוחרים להתמקד רק בדברים מסויימים. ורק במה שנוח להם.
א.      אני לא מנסה לשנות את ההלכה, אני מנסה להבין את המורכבות שלה מול המורכבות של החיים.
ב.      אין לי תשובות להכל
ג.       אסור לשפוט אנשים "אל תשפוט אדם עד שתגיע למקומו"
ד.      אסור לפגוע באנשים התורה וחז"ל דיברו על זה גם כן, ומי שעובר על זה אני באמת לא מבין איך הוא שופט אחרים.

ה.      דרוש רב אמיץ וחכם. 



אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

תודה :)
ויום מצויין