יום שלישי, 5 ביוני 2012

לכבוד חברי בית הכנסת הנכבדים,

לכבוד חברי בית הכנסת הנכבדים,


אני לא נשלח כשליח ציבור ולא מקבל עלייה לתורה
שומר על תרי"ג מצוות קלה כבחמורה
לא עושה הפרדה בין דרבנן לדאורייתא
התורה נר לרגלי, היא אורייתא
קובע עתים לתורה כל שבוע לפחות שלוש פעמים
לומד ומלמד, חברותות ותלמידים.
לא קונה מגויים לחם, יין, חלב ומוצריו
מכבד הורים, לא הרמתי יד, לא סתרתי את דבריו
לא ישבתי במקומו, ועשיתי את דברו
לא רצחתי, לא גנבתי, לא נאפתי,
ואת שמו לשווא לא נשאתי.
אני נותן צדקה, קם באוטובוס לזקנה
לא שם לעיוור מכשול
קורא קריאת שמע בקול
שלוש פעמים ביום תפילות 
שמיטה, ותרומות ומעשרות
צומות כל שנה- חמש
בתקיעת שופר לאחר ההלל מתרגש
כזית מצה לחומרא
להשתכר בפורים לקולא
שורף חמץ בחבית שברחוב
וגם חרבונא זכור לטוב.
ניסיתי, אוי כמה שניסיתי התפללתי והייתי בטיפול
מסתיר דמעה: לעולם לא אחליף לילדי חיתול
שומר שבת
לא בורר את הטומאטו מהסלט
לא חורש, דש, זורע, או מעמר ערמה
לא מצחצח שיניים עם משחה
לא מלבן, מנפץ, טווה או צובע
לא מזיז מוקצה אפילו לא מטבע.
לא כותב, מוחק, מבעיר או מכבה
לא צד, שוחט, סותר או בונה.
שר זמירות, אוכל שלוש סעודות
מדליק נרות, לקידוש יש יין, שתי חלות.
לא מוציא לרשות אפילו למקום סמוך
משתמש בנייר טואלט חתוך
עשיתי לחליפה שלי בדיקת שעטנז
לא חרשתי מעולם בשור ועז
מכבד את השבת בשיר וזמר
בחורף ובקיץ הולך בציצית צמר
שוחה בנפרד, בים ובבריכה
לפני ואחרי מקפיד על ברכה
מלווה בלי ריבית
נזהר מכרובית
חסה רק מחסלט
בודק את העלים לאט לאט
תנורים נפרדים
שני סטים של כלים
גר בארץ ישראל השלמה
הייתי בשליחות, עשיתי צבא
מקדש ומברך את הלבנה,
לכיוון בית הבחירה.
לא מקלל, לא מלכלך,
לא מעשן, לא קוטף סתם
ממחזר, ממיין ובאמת מתעניין,
בך, כאדם.
אני גם נמשך לגברים, לא בכוונה-

הייתם מקבלים אותי אליכם לקהילה?